top of page

Opleiden
Voor de klas op jouw manier

Voor de klas op jouw manier

‘Misschien zijn er wel routes nodig voor functies in het onderwijs die nu nog niet bestaan, of die we nog niet aanbieden? Daar willen we in NEA verband graag mee aan de slag.’  

Voor de klas op jouw manier: Een flexibel traject voor iedereen die voor de klas wil en kan.

Veel jongeren, studenten én volwassenen willen graag iets bijdragen aan het onderwijs. Als onderwijsassistent, leraar, intern begeleider of op een andere manier. Er zijn al veel opleidingsroutes richting het onderwijs. Zo veel, dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Tegelijkertijd komt het voor dat mensen die graag voor de klas willen en hier ook geschikt voor zijn, niet de goede route kunnen vinden. 

 

Hoe kunnen we het docentschap aantrekkelijker maken én daarbij de huidige docenten enthousiast voor hun eigen vak houden door het aanbieden van ontwikkel- en loopbaanperspectieven? Wat kan er nog meer nadat je een (beperkte) bevoegdheid hebt behaald? En hoe zorgen we ervoor dat deze routes goed op elkaar aansluiten? 

 

Hier komt de NEA om de hoek kijken. Samen met betrokken partijen uit de regio werken we toe naar het realiseren van flexibele opleidings- en professionaliseringsroutes. Wij onderzoeken hoe we in Noord-Nederland iedereen die voor de klas wil en kan een geschikt traject kunnen aanbieden. Uitgangspunt is een flexibel traject voor iedereen die voor de klas wil en kan. 

Themaleiders

Olga van Hooff, NHL Stenden hogeschool

Martine Dijk, Hanzehogeschool Groningen

bottom of page