top of page

Vier modules om begeleiding van starters te versterken

Een stevige start inductietrajecten

De NEA heeft vier modules ontwikkeld die je helpen om het inductietraject te versterken. 

In de modules kijken we naar de verschillende onderdelen van een goed doordacht en gedragen inwerktraject voor starters. Dat vraagt betrokkenheid van alle lagen van de organisatie!

Nieuwe leraren komen vaak met frisse energie en motivatie een klas binnen. Toch merken ze de eerste paar jaar van hun loopbaan dat het beroep docent veel vaardigheden vereist en dat een school veel inzet vraagt. Maar hoe geeft een startende leraar nou grenzen van betrokkenheid aan? Dit vraagt om ondersteuning en begeleiding vanuit de schoolleiding en inzet van de docent zelf. 

 

Helaas verlaten sommige jonge leraren daarom het beroep. Terwijl dat niet nodig is! In Noord-Nederland hebben we ervaring opgedaan met inductietrajecten; stevige begeleiding tijdens de eerste drie jaar van je loopbaan.

Vier modules om je inductietraject te versterken

De NEA heeft op basis daarvan vier modules ontwikkeld die scholen helpen bij het versterken van hun inductietrajecten. De modules zijn gericht op school(op)leiders, directeuren en HR-medewerkers. 

  • Module 1: De lerende leraar. Visie op leren en ontwikkelen van leraren

  • Module 2: Een samenhangende leeromgeving voor starters in de school

  • Module 3: Inbedding van inductie in de organisatie

  • Module 4: Evalueren en bijstellen van inductieprogramma’s 


In de modules kijken we naar de verschillende onderdelen van een goed doordacht en gedragen inwerktraject voor starters. Dat vraagt betrokkenheid van alle lagen van de organisatie! De juiste afstemming zorgt voor het creëren van gemeenschappelijke beelden, doelen en activiteiten. Met deze leergang schept de school de voorwaarden voor duurzame inductie-arrangementen.

De modules starten in schooljaar 2022-2023. De kosten zijn 600 euro per persoon per module. Precieze data worden vastgesteld in overleg met de deelnemers.

Gratis intake


We starten met een intake. Daarmee kijken we welke onderdelen van het inductietraject al goed staan en of er onderdelen zijn die nog versterking nodig hebben. Op basis van de intake kiest de school welke modules gevolgd zouden moeten worden.  

bottom of page