top of page

Leven lang ontwikkelen

Een stevige start inductietrajecten

Professionalisering NEA

 

De NEA-samenwerkingspartners bieden in overleg met het scholenveld een professionaliseringsaanbod voor onderwijsprofessionals in onze noordelijke regio. In dat aanbod zorgen we voor begeleiding van startende leraren en faciliteren we loopbaanperspectieven. Daarnaast ontwikkelen we samen met scholen nieuw aanbod rondom thema's die nu spelen in het Noorden. Op deze manier houden we met elkaar het onderwijs in onze regio vitaal.

 

Actuele vragen op thema’s als Gedrag en Leren, Inductie, Digitale geletterdheid en Mentale gezondheid van leerlingen pakken we nu al samen op in onze regio. We doen dit altijd in gezamenlijkheid: opleidingen en het werkveld samen aan de slag!

 

We blijven in contact met onze scholen, leraren, schoolleiders en decanen die vragen hebben rondom professionaliseringsthema's. Samen werken we met studenten, leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen aan het onderwijs van de toekomst!

Themaleider
Olga van Hooff, NHL Stenden hogeschool 
Mark Terpstra, Hanzehogeschool Groningen

bottom of page