top of page
17012020TimothyCnossen02.jpg
NEA - Noordelijke Educatieve Alliantie

Over NEA

Elke leerling naar een goede school in de buurt, nu en in de toekomst. Dát is de ambitie van de Noordelijke Educatieve Alliantie, ofwel NEA. Leraren spelen daarin een sleutelrol. We werken daarom samen aan opleiden, professionaliseren, onderzoeken én innoveren.

De NEA is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen van NHL Stenden hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. We bundelen onze krachten om een antwoord te vinden op fundamentele vraagstukken die spelen in het onderwijs in het Noorden. De NEA is icoonproject van de Universiteit van het Noorden.

 

Uitdagingen
Het onderwijs kampt met een aantal grote uitdagingen: een toekomstig lerarentekort, kansenongelijkheid en het voorbereiden van leerlingen op een veranderende wereld. In de noordelijke regio zet krimp de bereikbaarheid en kwaliteit van het onderwijs op sommige plekken onder druk. 

 

Dit betekent dat we in het Noorden alles op alles moeten zetten om voldoende leraren op te leiden die hun leerlingen en zichzelf kunnen voorbereiden op de toekomst. 

 

Onderdeel van een educatieve regio
Deze ambities verwezenlijken kunnen we als lerarenopleidingen niet alleen. De NEA werkt daarom samen met alle betrokkenen: schoolbesturen in po, vo, s(b)o, het mbo, partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P), Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) regio's, Schoolplein Noord, gemeenten, provincies en bedrijfsleven. Met elkaar werken we aan sterker onderwijs in het Noorden.

De NEA is te bereiken via mailadres info@noordelijke-educatieve-alliantie.nl of één van onze teamleden

bottom of page