top of page
17012020TimothyCnossen02.jpg
NEA - Noordelijke Educatieve Alliantie

Vraagstukken

Het onderwijs in Noord-Nederland staat voor grote uitdagingen. Deze zijn zowel van kwalitatieve als kwantitatieve aard en ruwweg in te delen in vier probleemgebieden:

Lerarentekort

Allereerst is er een structureel lerarentekort. Dit vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Het oplopende tekort legt een zware druk op de onderwijskwaliteit van scholen, terwijl leerlingen op deze scholen voor hun ontwikkeling sterk aangewezen zijn op school. Het lerarentekort versterkt de ongelijkheid tussen scholen en daarmee groeit de kansenongelijkheid voor leerlingen.

Krimp

Typerend voor de noordelijke regio’s is de druk op het onderwijs door demografische krimp. Dit heeft een  daling van het aantal leerlingen tot gevolg en zorgt voor vraagstukken in het openhouden van scholen. Leerlingdaling leidt ook tot opgaven en uitdagingen voor leraren. Denk daarbij aan professionalisering van docenten die in hun eentje een sectie vormen, of wanneer een leerkracht in een kleine basisschool meerdere leeftijdsgroepen in één klas moet bedienen. 

Kansenongelijkheid

In het Noorden zijn er grote verschillen tussen de kansen die jongeren krijgen. Verschillen zijn met name te zien tussen stad en platteland, maar ook binnen steden zelf. Dit leidt onder andere tot (taal)achterstanden en sociale ongelijkheid voor leerlingen in diverse deelregio’s in het Noorden.

Verbinding tussen onderwijs en onderzoek 

We weten dat een goede verbinding tussen onderzoek en onderwijs bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs én onderzoek! Op veel plekken zijn scholen en leraren al onderzoekend bezig, en onderzoekers kijken naar de praktijk voor hun onderzoeksvragen, maar er is nog een wereld te winnen op dit terrein. 

Hoe bieden we deze vraagstukken het hoofd? Dat lukt niet in bestaande structuren, waarbij het onderwijs concurreert om de steeds schaarser wordende leerling, student of docent. Tegelijkertijd biedt deze situatie een unieke kans: om over onze eigen schaduw heen te stappen en samen aan de slag te gaan.

bottom of page