top of page

Onderzoek & innovatie 
Samen werken aan regionale vraagstukken

Noorderlijke educatieve onderzoeksagenda

‘Samen werken aan regionale vraagstukken is een mooie stimulans om gezamenlijk te werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio.’

Onderzoek & innovatie: samen werken aan regionale vraagstukken

​Goed onderwijs voor iedereen in Drenthe, Friesland en Groningen, dat willen we allemaal. Goed onderwijs nóg beter maken, begint met het stellen van de juiste vragen. Vragen van leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, studenten en onderwijsonderzoekers. Vragen uit de onderwijspraktijk waar beschikbare wetenschappelijke kennis een antwoord op kan geven of waar juist nieuwe kennis voor nodig is. Vragen die we alleen kunnen beantwoorden als we hier samen mee aan de slag gaan. 

Het onderwijs in de noordelijke regio staat momenteel voor verschillende grote vraagstukken, onder meer door demografische krimp, meertaligheid, laaggeletterdheid en armoede. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is het voor scholen van groot belang dat ze gebruik kunnen maken van bestaande regionale kennis en expertise, dat ze mede richting kunnen geven aan onderzoeksvragen en dat ze in staat worden gesteld om aan onderzoeksmatige co-creatie bij te dragen (De Vries en Mazereeuw, 2021). Door versnippering van de in de regio aanwezige kennis en expertise is de zichtbaarheid en toegankelijkheid suboptimaal.

 

Het is tijd dat er slimme verbindingen worden gezocht tussen ervaren, beginnende en aanstaande leraren, schoolleiders en bestuurders, lerarenopleiders en onderzoekers. Een gezamenlijke educatieve onderzoeksagenda was de eerste stap in die richting. We hebben samen bekeken wat de vraagstukken in het onderwijs zijn, welke onderzoeksexpertise we op deze gebieden beschikbaar hebben in de regio en voor welke vraagstukken nieuwe kennis nodig is. Vervolgens hebben we één educatieve onderzoeksagenda voor de regio opgesteld.

De  onderzoeksagenda vind je hier

 

De onderzoeksagenda vormt het startpunt voor gezamenlijk onderzoek en dient daarnaast als inspiratiebron voor lerarenopleidingen, professionaliserings- en nascholingsaanbod, huisacademies, etc. om (toekomstige) leraren en andere onderwijsprofessionals te ondersteunen in het bieden van kwalitatief goed onderwijs, nu en in de toekomst.

Het is een dynamisch document: regelmatige validering en bijstelling is nodig om de thema’s en onderwijsvraagstukken up-to-date te houden.
 

Themaleiders
Joana da Silveira, Maaike Pulles & Mirjam Günther-van der Meij, NHL Stenden hogeschool

bottom of page