top of page

NEA-project 2020-2021
Een stevige start: versterking van inductietrajecten

Een stevige start inductietrajecten

‘Samen werken aan de ondersteuning van scholen bij de inrichting van de begeleidingstrajecten voor startende docenten, is een mooie stimulans voor goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio en voor het behoud van docenten in alle sectoren.’ 

Michelle Helms-Lorenz, Themaleider ‘Een stevige start: versterking van inductietrajecten’

Een stevige begeleiding van startende docenten om uitval te voorkomen.

Nieuwe leraren komen vaak met frisse energie en motivatie een klas binnen. Toch merken ze de eerste paar jaar van hun loopbaan dat het beroep van docent veel vaardigheden vereist en dat een school veel inzet vraagt. Helaas verlaten sommige jonge leraren daarom het beroep.

Terwijl dat niet nodig is!

Maar hoe geeft een startende leraar nou zijn of haar grenzen van betrokkenheid aan? Dit vraagt om ondersteuning en begeleiding vanuit de schoolleiding en inzet van de docent. 

In Noord-Nederland hebben we ervaring opgedaan met inductietrajecten; stevige begeleiding tijdens de eerste drie jaar van je loopbaan. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat inductietrajecten bijdragen aan het terugdringen van uitval en dat het een positieve invloed heeft op de pedagogische-didactische ontwikkeling van de docenten. 

 

Het is belangrijk dat we startende leraren behouden. Vooral in een regio met demografische krimp. Daarom is het nu tijd om de bestaande trajecten door te ontwikkelen en aan te passen aan de individuele situatie van startende leraren.De focus ligt hierin op de samenwerking tussen de opleidingsscholen voor PO en VO/MBO. Daarnaast wordt de expertise van de drie NEA partners ingezet om de inductietrajecten te versterken. Samen opleiden, onderzoeken én ontwikkelen.

Themagroep

Michelle Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen

bottom of page