top of page
NEA Noordelijke Educatieve Alliantie

Lerarenopleidingen staan samen sterker in Noordelijke Educatieve Alliantie

Samen werken aan sterker onderwijs in het Noorden: gesterkt door deze ambitie zet de Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA) haar eerste stappen.  De Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA) is een samenwerkingsverband waarin de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen hun krachten bundelen.

Het onderwijs in de noordelijke regio kampt met verschillende uitdagingen: van een structureel lerarentekort en regionale krimp tot groeiende kansenongelijkheid voor leerlingen en het belang van doorgaande docentprofessionalisering. Daarom zoekt de NEA samen met scholen en andere belanghebbenden uit de regio naar nieuwe manieren om het onderwijs te versterken. 

Elkaar versterken in opleiden, professionaliseren en onderzoeken
De NEA werkt toe naar flexibel, bereikbaar, voldoende en kwalitatief goed onderwijs in het Noorden. Om dat te bereiken bundelen de drie kennisinstellingen krachten op het gebied van opleiding, professionalisering en onderzoek. De NEA richt zich op zes thema’s:


De focus ligt op verbinden en het in gezamenlijkheid willen aanpakken van de uitdagingen die spelen in het onderwijs. Samen met schoolbesturen, gemeenten en andere partijen in de regio wordt er gezocht naar nieuwe manieren om het onderwijs te verstevigen. Kortom, de NEA zet haar eerste stappen. Met elkaar werken aan sterker onderwijs in het Noorden.

 

Meer weten of met ons in contact komen?

bottom of page