top of page

NEA-project 2020-2021
Elke leerling taalvaardig

Elke leerling taalvaardig

‘XXXX’

Marijke de Jager, Themaleider ‘Elke leerling taalvaardig’

Een netwerk voor taalcoördinatoren gericht op taalvaardigheid; een goede manier om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Een belangrijke factor in de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen is het vermogen om in elke situatie op gepaste manier te kunnen communiceren. Een goede beheersing van het Nederlands en andere talen is een goede manier om kansenongelijkheid tegen te gaan. Taal en geletterdheid is dan ook een belangrijk thema in de noordelijke regio’s. 

In het bijzonder zien we in het voortgezet onderwijs problemen rondom de schoolvakken Frans, Duits en Spaans. Redenen hiervoor zijn onder andere de lage instroom in de bachelor- en lerarenopleidingen, schaarste aan docenten, druk op de kwaliteit van het schoolvak in het voortgezet onderwijs en lage instroom. Daarnaast vraagt het inlopen van achterstanden (mede als gevolg van de coronapandemie) meer dan ooit om goed zicht op waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling en op wat zij nodig hebben.

 

Taalachterstand is een complex probleem waarvoor geen simpele oplossing is. Wel kunnen we onze inspanningen beter op elkaar afstemmen en samen naar nieuwe oplossingen zoeken. Daarom brengen we met de NEA taalcoördinatoren uit het praktijkonderwijs, docenten Nederlands en onderzoekers bijeen in een netwerk. Een netwerk in de regio met taalbewustheid als verbindend thema en waar doorontwikkeling op het gebied van taalvaardigheid plaats vindt. Het lectoraat Meertaligheid en geletterdheid van NHL Stenden wordt intensief betrokken. We richten ons op de moderne vreemde talen door studenten, opleiders en docenten samen te brengen in een professionele leergemeenschap.

Themagroep

Marijke de Jager, NHL Stenden hogeschool

bottom of page