top of page

NEA project 2020-2021:
Een rijke leeromgeving op de stageschool voor AOLB-studenten 

Tekengebied 3.png

‘Door een specifiekere begeleiding op de werkplek kan de AOLB-student nog meer laten zien welke meerwaarde hij heeft voor het onderwijs’ 

Cor van der Werf, Themaleider ‘Een rijke leeromgeving op de stageschool voor AOLB-studenten’

Cor-van-der-Werf.jpg

Een verkenning naar hoe de begeleiding van – en kennis over – AOLB-studenten versterkt kan worden bij het opleiden in de school.

Meer academische leraren op de basisschool: een goede en belangrijke ontwikkeling in het basisonderwijs. Dit is geen nieuw inzicht; we werken in het Noorden al elf jaar samen in de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB). Toch blijkt dat niet alle academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs een passende plek in het basisonderwijs verkrijgen en daardoor zelfs het onderwijs verlaten.

 

De AOLB heeft een duidelijke positie in het werkveld en kent daarin echte meerwaarde. Toch kan dit nog beter. De kennis en kunde van deze studenten wordt nog niet altijd op waarde geschat. De AOLB-student heeft specifieke begeleiding in de basisschool nodig. Daarom oriënteert de NEA zich, in overleg met partners uit het werkveld, hoe het opleiden in de school voor deze studenten eruit zou moeten zien. 

 

Uiteindelijk moet dit leiden tot een optimale werkplek- en loopbaanbegeleiding, waardoor de expertise van de academische leerkracht volledig benut kan worden. Hiermee versterken we de begeleiding van, en kennis over, academisch geschoolde leerkrachten.

Themagroep

Mariëtte Hingstman, Rijksuniversiteit Groningen

Lieneke Ritzema, Rijksuniversiteit Groningen

Age Wesselius, NHL Stenden hogeschool

Cor van der Werf, Hanzehogeschool Groningen

bottom of page