top of page
Tekengebied 4.png

Begeleiding van startende leraren versterken? Doe de schoolscan!

Nieuwe leraren komen vaak met frisse energie en motivatie een school binnen. De eerste jaren komt er veel op ze af. Helaas verlaat een kwart van de beginnende leraren daarom binnen vijf jaar het beroep. Terwijl dat niet nodig is!

We weten dat een goede begeleiding van startende leraren(inductie) het verschil kan maken voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Dat heeft het ministerie ook ingezien; vanaf augustus 2024 gaat de inspectie controleren wat scholen aan strategische personeelsplanning doen. Daar hoort ook de begeleiding van starters bij.

 

Daarom heeft de Noordelijke Educatieve Alliantie, het samenwerkingsverband van de noordelijke lerarenopleidingen, samen met scholen een schoolscan ontwikkeld voor scholen in basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee krijg je snel in beeld hoe bij jou op school de begeleiding van startende leraren ervoor staat. En je krijgt een advies om je inductietraject te versterken.

Je kunt als school op basis van het advies een van de vier modules volgen:

  • De lerende leraar. Visie op leren en ontwikkelen van leraren

  • Een samenhangende leeromgeving voor starters in de school

  • Inbedding van inductie in de organisatie

  • Evalueren en bijstellen van inductieprogramma’s

Ook de begeleiding van starters versterken?

Doe dan nu een gratis schoolscan, waarmee je in kaart brengt op welke manieren jouw school starters nog betere ondersteuning biedt!

bottom of page