NEA Noordelijk Educatieve Alliantie

Noordelijke Educatieve Alliantie
Samen werken aan sterker onderwijs in het Noorden

Tekengebied 3.jpg

Wie zijn we?

De Noordelijke Educatieve Alliantie, ofwel NEA, is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. We bundelen onze krachten om antwoord te vinden op fundamentele vraagstukken die spelen in het onderwijs in het Noorden.

Tekengebied 3.jpg

Elke leerling naar een goede school in de buurt, nu en in de toekomst. 

08012020VeraSnippe06.jpg
Tekengebied 3.jpg

Wat is onze ambitie?

Elke leerling naar een goede school in de buurt, nu en in de toekomst. Dát is de ambitie van de Noordelijke Educatieve Alliantie. Leraren spelen daarin een sleutelrol. We werken daarom samen aan opleiden, professionaliseren, onderzoeken én innoveren.

Hoe bereiken we dat?

We versterken de gezamenlijke werving en het flexibel opleiden. Ook kijken we naar witte vlekken in ons opleidingsaanbod: kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken? We ondersteunen scholen in de begeleiding van starters én ervaren leraren en maken de beschikbare kennis uit (onderwijs)onderzoek toegankelijker. Dat doen we in de volgende zes projecten:

Tekengebied 1.png

Drie lerarenopleidingen,

één gezicht

Tekengebied 2.png

Voor de klas op jouw manier

Tekengebied 5.png

Elke leerling taalvaardig

Tekengebied 6.png

Eén educatieve onderzoeksagenda voor de regio

Tekengebied 4.png

Een stevige start: versterking van inductietrajecten

Tekengebied 3.png

Een rijke leeromgeving op de stageschool voor AOLB-studenten

Tekengebied 3.jpg

De NEA werkt samen met alle betrokkenen aan beter onderwijs in het Noorden

18112019CeesDraaier07.jpg
WIT_RUGR_logoEN_rood_RGB.png
WIT_NHL_Stenden_logo_NL_blue_RGB.png
WIT_Hanzehogeschool---beeldmerk-oranje,-tekst-zwart.png