top of page
NEA Noordelijk Educatieve Alliantie

Noordelijke Educatieve Alliantie
Samen werken aan sterker onderwijs in het Noorden

Tekengebied 3.jpg

Wie zijn we?

De Noordelijke Educatieve Alliantie, ofwel NEA, is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen van NHL Stenden hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. We bundelen onze krachten om antwoord te vinden op fundamentele vraagstukken die spelen in het onderwijs in het Noorden.

Tekengebied 3.jpg

Elke leerling naar een goede school in de buurt, nu en in de toekomst. 

08012020VeraSnippe06.jpg
Tekengebied 3.jpg

Wat is onze ambitie?

Elke leerling naar een goede school in de buurt, nu en in de toekomst. Dát is de ambitie van de Noordelijke Educatieve Alliantie. Leraren spelen daarin een sleutelrol. We werken daarom samen op het gebied van opleiden, professionaliseren, onderzoeken én innoveren.

Hoe bereiken we dat?

We versterken de gezamenlijke werving en het flexibel opleiden. Ook kijken we naar wat nog ontbreekt in ons gezamenlijke opleidingsaanbod en hoe we nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. We ondersteunen scholen in de begeleiding van starters én ervaren leraren en maken de beschikbare kennis uit (onderwijs)onderzoek toegankelijker.  
Onze activiteiten bundelen we rondom vier verschillende thema’s:

Tekengebied 2.png

Opleiden

Tekengebied 4.png

Leven lang ontwikkelen

Tekengebied 6.png

Onderzoek & innovatie

Tekengebied 8.png

Regionale samenwerking

Tekengebied 3.jpg

In de NEA werken we samen aan beter onderwijs in het Noorden.

18112019CeesDraaier07.jpg
WIT_RUGR_logoEN_rood_RGB.png
WIT_NHL_Stenden_logo_NL_blue_RGB.png
WIT_Hanzehogeschool---beeldmerk-oranje,-tekst-zwart.png
bottom of page