Eén educatieve onderzoeksagenda voor de regio

Noorderlijke educatieve onderzoeksagenda

‘Samen werken aan regionale vraagstukken is een mooie stimulans om gezamenlijk te werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio.’

Hanke Korpershoek, Themaleider ‘Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda’ 

Hanke-Korpershoek.jpg

De Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda: samen werken aan regionale vraagstukken.

Goed onderwijs voor iedereen in Drenthe, Friesland en Groningen, dat willen we allemaal. Goed onderwijs nóg beter maken, begint met het stellen van de juiste vragen. Vragen van leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, studenten en onderwijsonderzoekers. Vragen uit de onderwijspraktijk waar beschikbare wetenschappelijke kennis een antwoord op kan geven of waar juist nieuwe kennis voor nodig is. Vragen die we alleen kunnen beantwoorden als we hier samen mee aan de slag gaan. Dat doen we met de Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda (NEO).

 

Het onderwijs in de noordelijke regio staat momenteel voor grote vraagstukken, onder meer door demografische krimp, meertaligheid, laaggeletterdheid en armoede. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is het voor scholen van groot belang dat ze gebruik kunnen maken van bestaande regionale kennis en expertise, dat ze mede richting kunnen geven aan onderzoeksvragen en dat ze in staat worden gesteld om aan onderzoeksmatige co-creatie bij te dragen (De Vries en Mazereeuw, 2021). Door versnippering van de in de regio aanwezige kennis en expertise is de zichtbaarheid en toegankelijkheid suboptimaal.

 

Het is tijd dat er slimme verbindingen worden gezocht tussen ervaren, beginnende en aanstaande leraren, schoolleiders en bestuurders, lerarenopleiders en onderzoekers. Een gezamenlijke educatieve onderzoeksagenda is een eerste stap in die richting. We bekijken samen wat de vraagstukken in het onderwijs zijn, welke onderzoeksexpertise we op deze gebieden beschikbaar hebben in de regio en voor welke vraagstukken nieuwe kennis nodig is. Vervolgens stellen we één educatieve onderzoeksagenda voor de regio op.

 

Themagroep

Hanke Korpershoek, Rijksuniversiteit Groningen
Margreet Luinge, Hanzehogeschool Groningen

Marco Mazereeuw, NHL Stenden Hogeschool

Siebrich de Vries, NHL Stenden Hogeschool